Soutěž pro studenty PEF MENDELU

8. 12. 2016 -

Ve spolupráci s Ústavem marketingu a obchodu připravila digitální agentura PROFICIO soutěž pro studenty navazujícího magisterského studia na PEF MENDELU v Brně. 

Rádi bychom Vás informovali o možnosti přihlásit se do soutěže určené pro studenty navazujícího magisterského studia na PEF MENDELU v Brně, kterou pro Vás ve spolupráci s Ústavem marketingu a obchodu připravila digitální agentura PROFICIO. Hlavní cenou je finanční odměna v podobě 30 000 Kč pro tříčlenný tým, který navrhne nejzajímavější řešení zadaného problému.

Soutěž je určená pro tříčlenné týmy. Cílem je navrhnout online marketingovou kampaň, postavenou na třech klíčových aktivitách dnešního digitálního marketingu:

  • performance - dosah a návštěvnost z kampaně,
  • kreativa - kvalitní a zajímavá grafika s texty,
  • UX - výkonný uživatelsky přátelský web.

Výsledné návrhy budou studenti prezentovat před hodnotící komisí ve třetím výukovém týdnu letního semestru, tj. v týdnu od 27. února do 3. března 2017. V hodnotící komisi zasednou tři odborníci (každý v jedné z uvedených oblastí výše) a
zástupce klienta. Členové komise transparentně obodují vystoupení jednotlivých týmů. Žádné sepisování dokumentů nebo jiná doplňková dokumentace nejsou potřebné. Cílem je ohromit zadavatele nebo management při prezentaci. Hodnocení bude zveřejněno při vyhlášení. Hodnotit se budou pouze prezentace a prezentované materiály.

Celé propozice k soutěži včetně odkazu na přihlašovací formulář naleznete v dokumentu zde.