Výsledky studie týmu projektu FairTax z PEF MENDELU jsou citovány ve zprávě o reformě rozpočtu EU

1. 2. 2017 -

Italský ekonom a politik (bývalý evropský komisař) Mario Monti zveřejnil v minulém týdnu dlouho očekávanou zprávu o reformě rozpočtu EU, jejíž součástí je i studie týmu projektu FairTax pod vedením Danuše Nerudové z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Jedná se o inovativní návrh udržitelně-orientovaného budoucího financování rozpočtu EU, který je orientován na snižování tzv. mezer v udržitelnosti, které jako první definoval tým FairTax ve své studii a poté byly přejaty i do Montiho zprávy. 

Výsledky výzkumu v rámci projektu FairTax zaujaly řadu ekonomů, zejména v zahraničí, mimo jiné také italského ekonoma Maria Monti, (v současné době je předsedou High Level Group on Own Resources), který pozval výzkumníky prezentovat své výsledky Evropské komisi do Bruselu. 

V minulém týdnu Mario Monti zveřejnil zprávu o reformě rozpočtu EU, ve které cituje i studii týmu FairTax pod vedením Danuše Nerudové z PEF Mendelovy univerzity v Brně. Paní docentka Nerudová  byla pozvána, aby v úterý 31. 1. 2017 spolu s  komisařem pro rozpočet a členy HLGOR prezentovala v Evropském parlamentu Montiho zprávu a představila návrh reformy, kterou zpracoval tým FairTax. Ozval se i Úřad vlády, který chce s oběma autorkami studie pořádat na dané téma workshop.

Celé vystoupení Danuše Nerudové je k dispozici ke shlédnutí na adrese (od 1:04:25): http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170127IPR60078/committee-on-budgets-31012017-(a.m.)