Návrhové kolo doplňovacích voleb do studentské komory AS PEF MENDELU

6. 2. 2017 -

 

Vážení studenti PEF MENDELU,

 v úterý 14. 2. 2017 a ve středu 15. 2. 2017 vždy od 10:30 do 13:30 hod. se na PEF MENDELU uskuteční návrhové kolo doplňovacích voleb do studentské komory do Akademického senátu PEF.

 Návrhové kolo voleb proběhne ve studovně v přízemí budovy Q (místnost s oranžovými křesly).Hlasovací lístky obdržíte přímo na místě proti podpisu do prezenční listiny a prokázáním se průkazem totožnosti – ISIC/ITIC, příp. občanským průkazem, cestovním pasem apod.

 Na hlasovací lístek lze navrhnout až 4 jména studentů za okrsek studentů. Volební seznamy budou k dispozici v místě voleb. Doporučujeme u studentů, kde je možná záměna osob se stejným jménem, uvádět i ID navrhovaných kandidátů. Více informací o volbách naleznete na www.pef.mendelu.cz/volby.

 

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., Jan Tošovský, JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

členové volební komise AS PEF MENDELU