Děkanské volno 25. 4. 2017

18. 4. 2017 -

V souvislosti s konáním studentské akce "Královské hry" vyhlašuje děkan Provozně ekonomické fakulty pro studenty PEF MENDELU  na 25. dubna 2017 od 13:00 do 19:00 děkanské volno.