Oznámení o možnosti podávání žádostí o mimořádná stipendia

2. 5. 2017 -

V souladu se Stipendijním řádem Mendelovy univerzity v Brně oznamuje děkan PEF pro období 2016-2020 doložitelné úspěchy, které lze považovat za mimořádný úspěch při reprezentaci PEF. Příslušného úspěchu musí student PEF dosáhnout v průběhu aktuálního studia, tj. od doby zápisu do prvního semestru ve stávajícím studiu. Písemnou žádost o mimořádné stipendium podává student PEF na děkanátu PEF v období od 3. až 17. května 2017 v úředních hodinách v místnosti 1.93 u paní Dagmar Škubalové. Žádost podává student na tiskopisu "Žádost". Více informací zde.