Shromáždění akademické obce fakulty

9. 5. 2017 -

Děkan a Akademický senát PEF MENDELU zvou všechny studenty a akademické pracovníky PEF na shromáždění akademické obce fakulty, které se uskuteční ve středu 17. 5. 2017 v Q02 v 15:00.