Vypsání vládních stipendií Mexika na Letní kurz jazyka a mexické kultury

14. 6. 2017 -

Vypsání vládních stipendií Mexika

 

na Letní kurz jazyka a mexické kultury 2017

Velvyslanectví Mexika v České republice informuje o vypsání vládních stipendií Mexika za účelem realizace Letního kurzu jazyka a mexické kultury 2017,

které je k dispozici na následující webové stránce:

https://embamex.sre.gob.mx/republicacheca/index.php/en/la-embajada/becas/441-becas-para-curso-de-verano-de-idioma-y-cultura-mexicana-2017  

Požadovaná dokumentace:

  • Formulář žádosti o stipendium
  • Životopis ve španělštině
  • Kopie maturitního vysvědčení s neoficiálním překladem do španělštiny a přepočtem známek na mexickou stupnici známek
  • Výpis známek obdržených v posledním nebo právě probíhajícím studijním programu s neoficiálním překladem do španělštiny a přepočtem známek na mexickou stupnici známek (průměr známek by měl být větší než 8 mexické stupnice)
  • Motivační dopis ve španělštině v maximální délce 2 A4 (písmo Arial vel. 12, řádkování 2)
  • Doporučující dopis (z akademického nebo pracovního prostředí) ve španělštině
  • Doklad o úrovni španělštiny vydaný jazykovou školou nebo katedrou instituce, kde uchazeč studuje
  • Doklad o dobrém zdravotním stavu vydaný veřejnou institucí s neoficiálním překladem do španělštiny
  • Kopie rodného listu s neoficiálním překladem do španělštiny

 

Detailní informace o poskytovaných stipendiích (začátek kurzu, podmínky stipendia, vhodní kandidáti aj.) jsou k dispozici na následující webové stránce:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/229678/Curso_Verano_de_Idioma_y_Cultura_Mexicana_2017_para_Rep_blica_Checa.pdf

 

Dokumentace musí být odevzdána na Velvyslanectví Mexika v České

Republice (V Jirchářích 151/10, Praha 1) nejpozději do 21. června 2017 do 17:00.

Dne 26. června bude na Velvyslanectví Mexika v České republice probíhat výběrové řízení uchazečů, kteří včas přinesli požadovanou dokumentaci.

 

Pro rok 2017 jsou České republice nabídnuta tři stipendia.

Náklady na mezinárodní dopravu do Mexika a zpět nejsou přijatým kandidátům proplaceny.