Czech Liaison Office for Research, Development & Innovation (CZELO) - Nabídka stáže

13. 7. 2017 -

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu  hledá stážisty/stážistky 
 
Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation, CZELO) hledá od září 2017 stážisty.
CZELO  je školicím pracovištěm programu Erasmus+. Student (zájemce o stáž) je povinen zajistit si stipendium, kancelář CZELO stipendia neposkytuje.
Zájemci o stáž projdou výběrovým řízením. Datum nástupu a délka stáže se odvíjí od možností studenta, minimální délka stáže jsou 3 měsíce.  
 
Ideální profil: 
 Základní přehled a zájem o fungování evropských institucí  
 Zájem o evropskou politiku v oblasti výzkumu, inovací a vysokoškolského vzdělávání a související programy (především Horizont 2020)
 Základní přehled a zájem o fungování VaVaI v ČR  Aktivní znalost anglického jazyka na úrovni B2, jakékoli další jazyky výhodou 
 
Náplň stáže: 
 Návštěva konferencí a seminářů pořádaných Evropskou komisí, Evropským parlamentem, zájmovými organizacemi a profesními sdruženími, pořizování zápisů
 Informační činnost – každodenní aktualizace webových stránek CZELO, podpora při vytváření příspěvků na twitterové účty TC_CAS / TC_AVCR, (#CZELO)
 Logistická podpora projektových schůzek
 Další asistence při každodenním chodu kanceláře a po dohodě a dle vlastní iniciativy, např. psaní článků do specializovaných periodik 
 
Výběrové řízení: 
o Zaslání CV a stručného motivačního dopisu v angličtině v rozsahu přibližně jedné strany na adresu: pancova@tc.cz
 o Zpracování zadaných informačních materiálů v rozsahu max. 1 NS (pokyny zájemce o stáž obdrží e-mailem)
o Telefonický pohovor 
 
Pavlína Pancová Šimková, Head of Office
| Rue du Trône 98, 1050 Brussels, Belgium | Phone: +32 (0)2 514 6674 | 
pancova@tc.cz | www.czelo.cz | www.tc.cz