Informace k sociálním a prospěchovým stipendiím

13. 9. 2017 -

Žádost o sociální stipendia v akademickém roce 2017/2018 s příslušnými doklady lze podávat od 25. 9. do 31. 10. 2017.(úterý). V případě pozdějšího podání žádosti bude stipendium vypláceno až od měsíce, ve kterém byla žádost předložena, přičemž zpětně se stipendium nevyplácí. Pokud student sociální stipendium již pobíral, je nutno doložit novou žádost s aktuálními dokumenty, viz Oznámení o podávání žádostí o sociální stipendia. Písemnou „Žádost o sociální stipendium“

Žádost o prospěchová stipendia v akademickém roce 2017/2018 podávají studenti od 20. 9. do 16. 10. 2017. Žádost student podává na tiskopisu „Žádost“, kde je nutné řádně vyplnit jméno a příjmení; UID; stávající semestr studia; studijní program a obor; studijní průměr z UIS „vážený průměr“ z odstudovaných předmětů za rozhodné období (včetně neúspěšně ukončených předmětů); číslo účtu u peněžního ústavu, kam má být stipendium zasláno a funkční e-mailový popř. telefonický kontakt (např. mobilní telefon). Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia naleznete zde.

 

Žádosti o sociální i prospěchová stipendia vyřizuje p. Dagmar Škubalová, budova Q, Výzkumné centrum PEF,
místnost č. 1. 93, od 11:00 do 12:00 v úřední dny (Po, St, Čt).