Vypsání výběrového řízení na studijní pobyty na základě bilaterálních smluv a výzkumné/praktické stáže v rámci rozvojového projektu Mendelovy univerzity v Brně na kalendářní rok 2018

25. 9. 2017 -

Vážené studentky, vážení studenti, 

 
rádi bychom vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty na základě bilaterálních smluv a výzkumné/praktické stáže v rámci rozvojového projektu Mendelovy univerzity v Brně na kalendářní rok 2018. 
V rámci tohoto projektu mohou být realizovány studijní pobyty na základě bilaterálních dohod MENDELU s partnerskými univerzitami v mimoevropských zemích a také výzkumné/praktické stáže v mimoevropských zemích. Do výběrového řízení se mohou přihlásit i ti studenti, kteří se již zúčastnili výměnného pobytu v rámci programu Erasmus/Erasmus+ či jiných programech. 
 
Více informací o průběhu, požadavcích výběrového řízení a možnostech tohoto programu najdete na webových stránkách:
 
 
Závěrečný termín podání přihlášek je 25. 10. 2017. Své přihlášky prosím odevzdávejte na zahraniční oddělení jednotlivých fakult, kde bude probíhat předvýběr uchazečů. Finální výběr bude následně proveden oddělením mezinárodních vztahů a internacionalizace rektorátu. V průběhu první poloviny listopadu vás budeme emailem informovat o výsledcích výběrového řízení.