Den otevřených dveří - navazující magisterské studium

9. 10. 2017 -

Tento termím se budete moci dozvědět informace jak o navazjicích magisterských oborech, tak i o možnostech začátku bakalářského studia od letního semestru.

Úvodní přednášky budou rozděleny do dvou učeben.

  • Q02 - informace o navazujícím magisterském studiu
  • Q03 - informace o možnosti studia bakalářských oborů od února 2018

Dále budete mít možnost nahlédnout do prostor fakulty a zeptat se zástupců jednotlivých otevíraných oborů na podrobnosti.