DĚKANSKÉ VOLNO

10. 10. 2017 -

Děkan PEF MENDELU vyhlásil děkanské volno na čtvrtek 30. listopadu v souvislosti s konferencí PEFnet.