Přihlášky do training school pro začínající vědce a Ph.D studenty

24. 10. 2017 -

Do 15. prosince 2017 máte možnost přihlásit se do training school, která se zaměří na téma Issues and Methods for Policy Evaluation.

Training school, která je určená pro začínající vědce a Ph.D studenty, se uskuteční na PEF od 18. – 21. března 2018. Řadí se s dalšími aktivitami k mezinárodnímu projektu COST Action IS 1409 Gender and health impacts of policies extending working life in Western countries.

Zahraniční odborníci budou debatovat na téma pracovní život, pohlaví i zaměstnanost. Další informace naleznete zde.

V případě zájmu kontaktujte doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., která je členkou management committee COST Action IS1409.