Možnost praktické stáže Erasmus + na partnerské univerzitě spolku ENAI

1. 12. 2017 -

Vážení studenti, připomínáme mimořádné kolo výběrového řízení na praktické stáže v programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018 pro studenty, kteří chtějí zahájit stáž již v lednu, únoru či první polovině března 2018

Termín pro podání přihlášky včetně povinných příloh (akceptační dopis od poskytovatele stáže  a motivační dopis, v němž uvedete i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat) je 8. 12. 2017.

 

Studenti mohou využít možnosti stáže na některé z partnerských univerzit projektu Erasmus + strategic partnership ENAI - European Network for Academic Integrity.

Více informací o projektu vám poskytnou Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. a Ing. Dita Dlabolová, Ph.D..

Náplň stáže zahrnuje:

shromažďování informací a článků pro newsletter a rozesílání všem partnerům

aktivní comunikace a propagace spolku na sociálních sítích

začlenění do vývoje edukačních materiálů o akademické etice

vyhledávání nových členů a partnerů a komunikace se stávajícími členy 

aktivní práce na výstupech projektu

 

Stáž je možná na těchto univerzitách:

 

 • Coventry University - Velká Británie
 • University of Konstanz - Německo
 • Canakkale Onsekiz Mart University - Turecko
 • Mykolas Romeris University - Litva
 • Nottingham Trent University - Velká Británie
 • Riga Technical University - Lotyšsko
 • University of Insubria - Itálie
 • University of Maribor - Slovinsko
 • University of Porto - Portugalsko
 • University of Nicosia - Kypr
 • Slovak Centre of Scientific and Technical Information - Slovensko

 

Studenti mohou také využít služeb agentur Stage Malta a Alfa agency!

Více informací na webu PEF: http://www.pef.mendelu.cz/27086-prakticke-staze

Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

Podrobnější informace o praktických stážích programu Erasmus+ naleznete na našich webových stránkách zde: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus