Přechod od plateb v hotovosti k bezhotovostním platbám!

9. 2. 2017 -

Potřebujete potvrzení o studiu? Nebo prodloužit platnost průkazu ISIC? Od příštího týdne vše vyřešíte bezhotovostně pouze s ISIC kartou.

S účinností od 13. února 2017 nebude Studijní oddělení děkanátu PEF přijímat platby v hotovosti. Platby, které vybíráme v souladu s Rozhodnutím rektora č. 22/2016 Úhrada věcných nákladů za poskytnuté služby (např. poplatek za potvrzení o studiu, revalidační známku na ISIC, atd.), bude možno realizovat pouze bezhotovostně, a to využitím systému ISKaM (platba kartou ISIC anebo kartou studenta). V rámci systému ISKaM má každý student jedno "konto" pro vkládání peněz jak za ubytování, tak stravování.

Stav svého konta si ověříte na webu Správy kolejí a menz po přihlášení do "Stravovacího systému". Způsoby nabíjení Vašeho konta naleznete zde.

Věříme, že tento nový způsob úhrad na Studijním oddělení děkanátu PEF bude pro vás daleko příjemnější a komfortnější.

PEF MENDELU